usmjerenost

Sve veća međusobna usmjerenost pojedinih struka koja sve češće nadilazi povezanost unutar pojedine specijalizacije

suradnja

Interdisciplinarna suradnja liječnika različitih specijalizacija se pokazala vrlo uspješnom u COVID 19 pandemiji te je dovela do pomaka u načinu dosadašnjeg kliničkog razmišljanja

cilj

Cilj osnivanja ovoga društva je dodatno unaprijediti tu suradnju Omogućiti kliničarima aktivno sudjelovanje u donošenju nacionalnih smjernica liječenja pojedinim postupkom nadomještanja funkcije organa

.

Ostvarivanje
ciljeva
Društva

Stručnim i znanstvenim usavršavanjem članstva. Aktivnom suradnjom sa znanstvenim, nastavnim, zdravstvenim i drugim organizacijama.

Suradnjom s drugim istovrsnim i sličnim domaćim i inozemnim društvima i organizacijama, te svim organizacijama koje podupiru rad Društva

Organiziranjem i sudjelovanjem u radu stručnih i znanstvenih sastanaka, kongresa i seminara Poticanjem studenata i mladih stručnjaka da se bave proučavanjem nadomještanja funkcije organa, te da sudjeluju u znanstvenim radovima

Unaprijeđenjem i poboljšanjem dijagnostičkih postupaka, postupaka liječenja, te znanstveno istraživačkog rada

Izdavanjem propagandnih i stručnih materijala, te stručnih knjiga i ostalih izdavačkih materijala sukladno zakonu

Nakladničkom djelatnosti Organiziranjem seminara, konferencija, predavanja, simpozija iz područja djelovanja Društva

.

Specifični ciljevi Društva

Specifični ciljevi Društva

Specifični ciljevi Društva

Specifični ciljevi Društva

Nacionalne smjernice za liječenje pojedinim postupkom nadomještanja funkcije organa Povezivanje kliničara raznih struka i daljnje unapređenje multidisciplinarnog pristupa u liječenju bolesnika Podizanje percepcije o važnosti medicinskih sestara kao provoditelja postupaka nadomještanja funkcije organa Podizanje svijesti i edukacija kliničara o pojedinim postupcima nadomještanja funkcije organa Suradnja s drugim domaćim i međunarodnim institucijama Osiguravanje financijskih sredstava za edukaciju i znanstvena istraživanja članova Društva Osnivanje radnih skupina za pojedine segmente i postupke u nadomještanju funkcije organa

Važni dokumenti

DOKUMENT

Upute za izvantjelesno pročišćavanje krvi..

Članovi
Društva

Predsjednik Društva

Vedran Premužić

Dopredsjednici Društva

Jakša Babel

Vladimir Krajinović

Tajnik Društva

Marina Peklić

Članovi Upravnog Odbora

Bojan Jelaković, Marina Peklić, Jakša Babel,
Gordana Pavliša, Sanjin Rački, Milivoj Novak,
Vladimir Krajinović, Vedran Premužić