Projekti

U tijeku

4. Uloga plazmafereze u kombinaciji s bortezomibom u liječenju bolesnika s multiplim mijelomom i sniženom glomerularnom filtracijom bubrega

U tijeku

3. Učinci različitih metoda kontinuiranog nadomjesnog bubrežnog liječenja na odstranjivanje upalnih citokina, oporavak bubrežne funkcije i ukupno preživljenje

Završen

2. Serološki odgovor Na COVID-19 cjepivo u dijaliziranih bolesnika

U tijeku

1. Nacionalni i međunarodni registar kritično bolesnih COVID-19 bolesnika liječenih metodama izvantjelesnog pročišćavanja krvi

U tijeku

4. Uloga plazmafereze u kombinaciji s bortezomibom u liječenju bolesnika s multiplim mijelomom i sniženom glomerularnom filtracijom bubrega

U tijeku

3. Učinci različitih metoda kontinuiranog nadomjesnog bubrežnog liječenja na odstranjivanje upalnih citokina, oporavak bubrežne funkcije i ukupno preživljenje

U tijeku

1. Nacionalni i međunarodni registar kritično bolesnih COVID-19 bolesnika liječenih metodama izvantjelesnog pročišćavanja krvi

Završen

2. Serološki odgovor Na COVID-19 cjepivo u dijaliziranih bolesnika