Sekcije

RADNA SKUPINA ZA

transplantaciju organa

prof.dr.sc. Nikoilna Bašić Jukić

RADNA SKUPINA ZA

nadomještanje funkcije organa u COVID 19 bolesnika

doc.dr.sc. Vladimir Krajinović

RADNA SKUPINA ZA

nadomještanje funkcije organa u djece

prim.dr.sc. Milivoj Novak

RADNA SKUPINA ZA

neinvazivnu potporu organa

doc.dr.sc. Sanda Stojanović Stipić

RADNA SKUPINA ZA

vaskularne pristupe

doc.dr.sc. Dario Nakić

RADNA SKUPINA ZA

patofiziologiju zatajenja organa

prof.dr.sc. Jerko Barbić

RADNA SKUPINA ZA

izvantjelesnu membransku oksigenaciju

doc.dr.sc. Marko Kutleša

RADNA SKUPINA ZA

respiratornu potporu/mehaničku potporu disanju

prof.dr.sc. Gordana Pavliša

RADNA SKUPINA ZA

postupke nadomještanja jetrene funkcije

dr.sc. Marina Peklić

RADNA SKUPINA ZA

postupke kroničnog nadomještanja bubrežne funkcije

dr.sc. Vedran Premužić

RADNA SKUPINA ZA

postupke akutnog/kontinuiranog nadomještanja bubrežne funkcije

prof.dr.sc. Sanjin Rački

RADNA SKUPINA ZA

postupke afereze

dr. Josip Ljevak